Oceněné obráběcí stroje s tradicí ...

Nacházíte se na: Napsali o nás

Napsali o nás

Orlický týdeník

Orlický týdeník

BVV noviny

Kategorie: Obrábění, tváření a povrchové úpravy

Exponát Širokopásová bruska BSM 1100 RRBB pro odjehlení, broušení a leštění
Výrobce RWT, spol. s.r.o., CR, Rychnov nad Kněžnou
Vystavovatel RWT, spol. s.r.o., CR, Rychnov nad Kněžnou
Jedná se o progresivní typ stroje určeného k dokončovacím operacím na výliscích a výstřižcích. Technologickou předností je čtyřválcové broušení brusnými pásy, korozivzdornými kartáči a leštícím rounem s možností vytváření r;zných technologických kombinací. Automatické zakládání a odběr součástí přináší vysokou produktivitu a zvýšení techniky pracovního prostředí.

Historie

Firma R W T, spol. s r.o. vznikla v roce 1999, jejím jediným vlastníkem je Ing. Petr Rojek. Nynější sídlo je v Rychnově nad Kněžnou.

Firma je jediným českým výrobcem širokopásových brusek pro obrábění kovů. Tyto brusky jsou stroje s vysokou produktivitou, odstraňující namáhavou a poměrně nebezpečnou práci odjehlování výlisků a výpalků a ruční leštění nerezových dílů při nesrovnatelně vyšší kvalitě.

S rostoucím podílem využití nerezových materiálů a stoupajícími nároky na kvalitu výrobků z plechu vzniká poptávka po strojích pro finální úpravu povrchu po předchozích technologických operacích.

Firma R W T nyní přichází na trh s variabilní řadou strojů typu BSM s pracovní šířkou 650, 950 a 1100 mm s možností osazení až čtyřmi pracovními jednotkami dvou typů. Konfigurace stroje je volena při objednávce konzultací zákazníka se specialisty firmy podle konkrétních požadavků.

Širokopásová bruska BSM 1100 RRBB

Bruska je určena k broušení, leštění a odjehlování výlisků a výpalků z oceli, nerezu, slitin hliníku a dalších kovů, po dohodě i jiných i nekovových materiálů. Je možné ji použít také k broušení plochých výrobků, např. svařenců, z výše uvedených materiálů až do tloušźky 160 mm .

Přihlášený stroj je osazen čtyřmi pracovními jednotkami:

 • Brousící jednotka s brusným pásem P80 a tvrdostí kontaktního válce 45 Sh pro obroušení otřepů vyčnívajících nad povrch materiálu, k obroušení povrchu od okují, koroze apod. a v určitých mezích k zúžení tolerance tloušťky dílu.
 • Při osazení jemnějším pásem je možné použít k směrovému broušení nerezových a hliníkových panelů.
 • Brousící jednotka s brusným pásem P120 a tvrdostí kontaktního válce 30 Sh pro odstranění otřepů na hranách a jejich zakulacení
 • Kartáčovací jednotka z nerezového drátu k preciznímu dokončení odjehlení a pro leštění povrchu nerezových dílů.
 • Kartáčovací jednotka z brusného rouna P120 pro závěrečné jemné začištění a dosažení vysokého lesku nerezových dílů.

Všechny pracovní jednotky jsou vybaveny oscilací k dosažení požadovaného pracovního výsledku i na podélných hranách.

Každá jednotka je samostatně výškově seřiditelná k nastavení optimální pracovní polohy, případně k vyřazení z funkce není-li pro danou technologickou operaci potřeba. Možnost volby samostatného pohonu pak přináší úspory energie při nečinnosti některé jednotky.

Stroj vyniká vysokou bezpečností provozu. Technologický proces je zcela zakrytován s blokováním krytů spojeným s účinnou brzdou nezávislou na přívodu energie. K okamžitému zastavení pohonu dojde také při přetržení brusného pásu, selhání optického čidla řídícího oscilaci a výpadku dodávky elektrické energie nebo stlačeného vzduchu. V místě vkládání dílů je sklopná závora zabraňující vtažení končetin obsluhy při hrubém porušení pravidel obsluhy a k rychlému zastavení stroje v případě nebezpečné situace

Standardní výbava stroje:

 • Digitální odměřováním polohy stolu a zařízení pro automatické nastavení polohy stolu bez nutnosti předchozího měření tloušźky dílu. Eliminuje se tak předčasné opotřebení, případně i poškození brusného pásu vlivem chybné obsluhy stroje.
 • Plynulá změna podávací rychlosti v rozsahu 2 - 10 m .min -1 řízená frekvenčním měničem.
 • Motorické zvedání pracovního stolu.
 • Elektropneumatická oscilace brusných pásů řízená optickým čidlem s pneumatickým čištěním od prachu při každém zdvihu.
 • Odsávání prachu v blízkosti pracovního místa.
 • Samostatný ampérmetr pro každý elektromotor.
 • Konstrukce a výroba dle platných evropských norem potvrzená certifikátem CE od ITI TUV.

Výbava stroje na přání:

 • Pohon samostatným elektromotorem pro každou pracovní jednotku.
 • Automatické přepínání hvězda - trojúhelník při rozběhu elektromotorů.
 • Řízení rychlostí pracovních jednotek samostatnými frekvenčními měniči.
 • Pneumatické čištění brusných pásů k prodloužení jejich životnosti.
 • Automatické centrování podávacího pásu.
 • Podtlakové upínání dílů, které není možné dostatečně přidržet standardně montovanými přítlačnými válci.
 • Magnetické upínání drobných dílů, které není možné spolehlivě upnout podtlakově.
 • Provedení odpovídající normám CSA a UL.

Orlické noviny

Technický týdeník

S rostoucím podílem využití nerezových materiálů a stoupajícími nároky na kvalitu výrobků z plechu se rozšiřuje poptávka po strojích pro finální úpravu povrchu po předchozích technologických operacích. Doposud byli zájemci o tyto technologie odkázáni na poměrně drahý nákup ze zahraničí. Česká firma R W T, spol. s r.o., známá ve více než 20 zemích Evropy i zámoří svými brousícími stroji na dřevo, úspěšně rozšířila svůj výrobní sortiment i o brusky k obrábění kovů. Tyto brusky jsou stroje s vysokou produktivitou, odstraňující namáhavé a poměrně nebezpečné ruční odjehlování výlisků, laserových a plazmových výpalků a leštění nerezových dílů při nesrovnatelně vyšší kvalitě.

Jedná se o variabilní řadu strojů typu BSM s pracovní šířkou 650, 950 a 1100 mm s možností osazení až čtyřmi pracovními jednotkami dvou typů a bohatým volitelným příslušenstvím. Konfigurace stroje je volena při objednávce konzultací zákazníka se specialisty firmy podle jeho konkrétních požadavků. Plášť stroje s kontrolnímy průzory.

Brusky jsou určeny k broušení, leštění a odjehlování výlisků a výpalků z oceli, nerezu, slitin hliníku a dalších kovů, po dohodě i jiných i nekovových materiálů. Je možné je použít také k broušení plochých výrobků, např. svařenců, z výše uvedených materiálů až do tloušťky 160 mm .

Vrcholným typem je nyní BSM 1100 RRBB určený pro komplexní dokončení dílů v jedné operaci během několika sekund. První brousící jednotka s brusným pásem P80 a tvrdostí kontaktního válce 50 Sh obrousí otřepy vyčnívající nad povrch materiálu, případně odstraní z povrchu okuje, korozi apod. V určitých mezích lze dosáhnout i zúžení tolerance tloušťky dílu. Při osazení jemnějším pásem je možné tuto jednotku použít ke směrovému broušení nerezových a hliníkových panelů. Druhá brousící jednotka s brusným pásem P120 a tvrdostí kontaktního válce 30 Sh je určena k odstranění otřepů na hranách a jejich zakulacení. Třetí jednotka s kartáčem z nerezového drátu precizně dokončí odjehlení. Poslední kartáčovací jednotka s válcem z brusného rouna P120 pak jemně začistí a vyleští povrch. Detail jednotky s pneumatickýmy rozvody

Všechny pracovní jednotky jsou vybaveny elektropneumatickou oscilací k dosažení požadovaného odjehlovacího výsledku i na podélných hranách. Brusné pásy mají oscilaci řízenou optickým čidlem s pneumatickým čištěním od prachu při každém zdvihu. Jednotky jsou samostatně výškově seřiditelné k nastavení optimální pracovní polohy, případně k vyřazení jednotky z funkce, není-li pro danou technologickou operaci potřeba. Možnost volby samostatného pohonu pak přináší úspory energie při nečinnosti některé jednotky.

Všechny stroje jsou standardně vybaveny digitálním odměřováním polohy stolu a zařízením pro její automatické nastavení bez nutnosti předchozího měření tloušťky dílu. Eliminuje se tak předčasné opotřebení, případně i poškození brusného pásu vlivem chybné obsluhy stroje. K nastavení optimálních pracovních podmínek je stroj vybaven plynulou změnou podávací rychlosti v rozsahu 2 - 10 m .min -1 . Samozřejmostí je odsávání prachu v blízkosti pracovního místa, samostatný ampérmetr pro každý hlavní elektromotor a konstrukce a výroba dle platných evropských norem potvrzená certifikátem CE od ITI TÜV.

Na přání lze stroj ještě vybavit pneumatickým čištěním brusných pásů k prodloužení jejich životnosti nebo samočinným centrováním podávacího pásu. Díly, které není možné při opracování dostatečně přidržet standardně montovanými přítlačnými válci lze upínat podtlakově nebo magneticky.

Stroje vynikají vysokou bezpečností provozu. Technologický proces je zcela zakrytován s blokováním krytů spojeným s účinnou brzdou nezávislou na přívodu energie. K okamžitému zastavení pohonu dojde také při přetížení stroje, přetržení brusného pásu, selhání optického čidla řídícího oscilaci a výpadku dodávky elektrické energie nebo stlačeného vzduchu. V místě vkládání dílů je sklopná závora zabraňující vtažení končetin pracovníka při hrubém porušení pravidel obsluhy a k rychlému zastavení stroje v případě nebezpečné situace.

Stroj splňuje bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy zemí EU. Díky spojení tří pracovních operací odjehlování, broušení a leštění do jedné a samostatným pohonům pracovních jednotek s možností kteroukoli z nich dočasně odpojit dochází k značným úsporám elektrické energie. Nezanedbatelné je také prodloužení trvanlivosti brusných pásů jejich pneumatickým čištěním a tím snížení spotřeby brusného materiálu.

Celý pracovní proces probíhá v uzavřeném prostoru s odsáváním. Nasazení brusek tak přispívá i k podstatnému snížení prašnosti a hlučnosti v dílenských provozech.

Podnikatelské listy

Všechna práva vyhrazena (c) 2013 RWT s. r. o.
Kovoobráběcí stroje | Dřevoobráběcí stroje | Servis a opravy strojů
RWT s.r.o. - ryze česká firma, která se řadí mezi přední evropské výrobce brousících strojů na kov a dřevěnné materiály.

Stránky vyvořila:
Snadnacesta.eu