Oceněné

obráběcí stroje

Jsme ryze česká firma, která se řadí mezi přední evropské výrobce brousících strojů na kov a dřevěné materiály.

Servis a opravy
strojů

Dodržování plánu údržby je velmi důležité pro dosažení nejlepších pracovních výsledků, bezpečné činnosti a dlouhé životnosti stroje.

Údržba stroje

Místo Způsob kontroly Četnost Činnost Kapitola
Vnitřní a vnější plochy stroje a odsávacích hubic Čištění 8 h Vysajte a vyfoukejte stlačeným vzduchem
Brusné pásy Prohlídka stavu 8 h Vyměňte, je-li opotřebený 5.1
Podávací pás Čištění 8 h Vyčistěte mýdlovou vodou
Zásobník na prach a čistící lišty Čištění 8 h Vysypte zásobník, lišty vysajte průmyslovým vysavačem 7.2
Jednotka úpravy vzduchu Vyčištění 40 h Vypusťte kondenzát
Brzda Kontrola 80 h Prověřit funkci, zkontrolovat tloušťku obložení
Bezpečnostní a nouzová zařízení Kontrola 80 h Kontrola funkčnosti
Řetěz D jednotky Kontrola napnutí 200 h Kontrolovat, popř. napnout 7.17
Řemeny Kontrola napnutí a stavu 200 h Napněte, jsou-li opotřebené, vyměňte 7.9
Podávací pás Kontrola napnutí 300 h Pokud je třeba, napněte 7.5
Řetěz D jednotky Mazání 500 h Promazání mazivem TOTAL MULTIS COMLEX S2 7.17

KONTROLA NOUZOVÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Pravidelně, alespoň jednou za dva týdny kontrolujte funkci nouzových a bezpečnostních zařízení:

 • Tlačítka nouzového zastavení. Za chodu stroje stiskněte tlačítko, stroj se musí během několika sekund zastavit.
 • Dveřní spínače. Za chodu stroje pootevřete dveře, stroj se musí během několika sekund zastavit.
 • Sklopná zábrana na vstupu materiálu do stroje. Za chodu stroje sklopte zábranu, zastaví se podávací pás.
 • Koncové spínače polohy stolu.

PŘED DLOUHODOBÝM ODSTAVENÍM STROJE:

 • Vypusťte kondenzát z jednotky úpravy vzduchu
 • Odpojte přívod elektrické energie a tlakového vzduchu
 • Dopravní pás přikryjte neprůhlednou folií
 • Kovové části nechráněné jiným způsobem nakonzervujte olejem
 • Celý stroj chraňte před usazením prachu překrytím folií
 • Neskladujte stroj na vlhkém místě, chraňte jej před atmosférickými vlivy

MOŽNÉ ZÁVADY

PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA "START" NEDOJDE K PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODŮ.

 • Prověřte, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie.
 • Prověřte, zda nejsou otevřeny boční dveře, pod sklopnou zábranou na vstupu není nějaký předmět, nejsou zaaretována tlačítka nouzového zastavení.
 • Zkontrolujte, zda je v systému tlak vzduchu 6 bar.
 • Testerem proměřte, zda je napětí na svorkách přívodní svorkovnice.
 • Zkontrolujte jističe.
 • Zkontrolujte zobrazované alarmy na LCD obrazovce
 • Zkontrolujte zobrazované znaky na displeji, musí být zobrazeno nSt
 • Zkontrolujte svítící CAN Run na frekvenčních měničích

BĚHEM CHODU SE STROJ ZASTAVIL

 • Prověřte, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu. Zajistěte tlak na vstupu do stroje 6 bar.
 • Prověřte, zda nedošlo k nechtěnému stisku tlačítka nouzového zastavení nebo otevření dveří. Tlačítko pootočením ve směru šipky odaretujte, dveře zavřete.
 • Zkontrolujte zobrazené alarmy na LCD.
 • Zkontrolujte, zda li nedošlo k přežížení pracovní jednotky - bliká vertikální symbol vytížení jednotky.
 • Pás při oscilaci přejel do strany. Uvolněte napnutí pásu a posuňte jej doprostřed válce. Zkontrolujte funkci optického čidla a seřízení oscilace. Očistěte optické čidlo od prachu.
 • Zkontrolujte jističe.
Flag Counter